SHIN,
Chung-Eui

Korea
TaekwondoData Person-ID: 26105E
800.0 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. HAN, Hong-Sik male -56 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. JANG, Seong-Hwa male +84 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. JEONG, Kook-Hyun male -73 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. LEE, Jae-Bong male -60 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. LEE, Dong-Jun male -78 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. WANG, Kwang-Yeon male -48 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. HAN, Jae-Ku male 64 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen gold 1. KO, Jeong-Ho male -52 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen bronze 3. CHOI, Kwang-Keun male -68 senior coach
1983 World Championships, Kopenhagen PAR MOON, Jong-Kook male -84 senior coach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Championships 8 1 1 10

Participations

1983 World Championships Kopenhagen Denmark Denmark Show details

All Coaching Results

1983

World Championships, Kopenhagen, Denmark Denmark coaching points
gold 1. KO, Jeong-Ho male senior -52 coach 85.00
gold 1. HAN, Jae-Ku male senior 64 coach 90.00
gold 1. WANG, Kwang-Yeon male senior -48 coach 90.00
gold 1. LEE, Dong-Jun male senior -78 coach 95.00
gold 1. JANG, Seong-Hwa male senior +84 coach 95.00
gold 1. LEE, Jae-Bong male senior -60 coach 95.00
gold 1. JEONG, Kook-Hyun male senior -73 coach 95.00
gold 1. HAN, Hong-Sik male senior -56 coach 95.00
bronze 3. CHOI, Kwang-Keun male senior -68 coach 45.00
PAR MOON, Jong-Kook male senior -84 coach 15.00

You like this page? Show it!