senior, FISU 1996: Winners from Korea

Person Medals tournaments
HAN, Eun-Jin 1 FISU 1996
JIN, Yong-Soon 1 FISU 1996

You like this page? Show it!