senior, Polish Open 2019: Winners from Poland

Person Medals tournaments
HATOWSKI, Piotr 1 Polish Open 2019
ROBAK, Karol 1 Polish Open 2019
SZCZESNOWSKI, Mateusz 1 Polish Open 2019

You like this page? Show it!