Result of Tournament

Category City and date
senior male -54 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. DE, Sergey
2. LUKYANOV, Alexey
3. DENISOV, Stanislav
3. RAMISHVILI, Vitaly
senior male -58 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. DENISENKO, Alexey
2. POISEEV, Ruslan
3. TUKHVATULLIN, Renat
3. VORISOV, Naskhidin
senior male -63 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. NIKIFOROV, Alexander
2. KAMBULATOV, Nurmagomed
3. KURUSKIN, Aleksandr
3. MININ, Vyacheslav
senior male -68 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. KIM, Vladimir
2. NIKITIN, Vasily
3. YANTIMIROV, Danil
3. MIKHAILOV, Denis
senior male -74 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. GAUN, Albert
2. USTAEV, Said
3. PAGAYEV, Aleksandr
3. SIRAZHOV, Aliaskhab
senior male -80 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. OSMANOV, Avet
2. VALIYEV, Bayramali
3. KOROTKOV, Nikita
3. KARACA, Burak Ozan
senior male -87 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. LUNEVSKIY, Alexander
2. MALSAGOV, Makhmadgiri
3. UMAROV, Gadzhi
3. KHARICHKIN, Anatoliy
senior male +87 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. KUZNETSOV, Roman
2. KUZNETSOV, Oleg
3. KIRICHENKO, Yuri
3. MITROFANOV, Yaroslav
senior female -46 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. KUSTOVA, Yulia
2. SAVELYEVA, Tatiana
3. GULIYEVA, Khayala
3. SMIRNOVA, Maria
senior female -49 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. AZIEZ, Yasmina
2. KIM, Kristina
3. PULINA, Ekaterina
3. ENGOVATOVA, Yana
senior female -53 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. DROZDOVA, Anna
2. SOBOLEVA, Oxana
3. LI, Anastasiya
3. ZHURAVLEVA, Daria
senior female -57 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. HARNOIS, Marlene
2. LIBORIO, Floriane
3. MUSIKHINA, Ekaterina
3. AGHAKISIYEVA, Gunnay
senior female -62 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. KHRIPUSHINA, Valeria
2. ALYOSHINA, Anna
3. GORBACHEVA, Daria
3. OSMANOVA, Zarema
senior female -67 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. AZIZOVA, Farida
2. IVANOVA, Olga
3. BELANOUSKAYA, Viktorya
3. POTAPOVA, Alexandra
senior female -73 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. ABDULLAEVA, Guzel
2. PANTELEEVA, Yulia
3. BARYSHNIKOVA, Anastasia
3. LEBEDEVA, Yulia
senior female +73 Russian Open: Chelyabinsk 05.09.2011
1. KRASNOVA, Marina
2. OSINTSEVA, Darya
3. TOLKUNOVA, Svetlana
3. ANYAWU, Chukwudi

You like this page? Show it!