Result of Tournament

Category City and date
cadets male -33 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. PANCHENKO, Artur
2. KRAVETS, Nikita
3. TOKAR, Mykola
3. PUKHALSKYI, Iulian
cadets male -37 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. TYKHONOV, Bogdan
2. RADIONOV, Rodion
3. MAMATOV, Oleg
3. MINDOV, Dmytro
cadets male -41 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. PLACHINTA, Maksym
2. KUCHERENKO, Yevgeniy
3. ROIETRSKYI, Viacheslav
3. ZHUPIYOV, Mykyta
cadets male -45 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. VAKULENKO, Taras
2. KIPAR, Oleksii
3. KADYSH, Oleksandr
cadets male -49 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. CHESHA, Vlas
2. GOROVETSKYY, Oleksiy
3. MUKHA, Vitalii
3. PETROV, Vladyslav
cadets male -53 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. MESHCHUK, Dmytro
2. STOYANOV, Oleksandr
3. CHERTKOV, Andriy
3. ADAMCHUK, Mykyta
cadets male -57 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. KOBZAN, Kyrylo
2. ZHOKOVSKYI, Artem
3. DEMCHUK, Oleksandr
cadets male -61 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. YERKO, Vladyslav
2. TRETYAK, Danylo
cadets female -33 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. RIABTSEVA, Daria
2. KLIVAK, Karina
cadets female -44 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. KHOBTAR, Sofiia
2. SOBKO, Viktoriya
3. ZHYLA, Yevgheniia
cadets female -47 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. DYKINA, Tetyana
2. KARTAL, Felicia
cadets female -51 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. TEREHOVA, Valeryia
2. ASP, Hanna
3. KOVALCHUK, Anna
cadets female +59 Ukraine Open: Kharkov 11.04.2015
1. PODGORNA, Anastasiia
2. YANCHKOVA, Yevgeniya

You like this page? Show it!