Result of Tournament

Category City and date
cadets male -33 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. CHEN, Ting-Wei
2. LI, Yi-Chi
3. HUNG, Po-Yen
3. HUANG, Po-En
cadets male -37 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. YU, Chen-Kuan
2. SHEN, Kuan-Hsun
3. LI, Meng-Tse
3. HUANG, Hao-En
cadets male -41 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. LIN, Kai-En
2. HE, Bing-Xuan
3. ABUALSOUD, Seif
3. CHANG, Li-Wei
cadets male -45 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. AL RAWASHDEH, Laith
2. FAN, Chia-En
3. HUANG, You-Jing
3. CHEN, Guan-Yu
cadets male -49 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. PAN, Kuei-An
2. WU, Che-Wei
3. CHEN, Fu-Ming
3. TSENG, Ching-Hsu
cadets male -53 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. HUANG, Ya-Cheng
2. CHUAN, Chang-Chang
3. HUA, Yet-Wo
3. LIN, Jyun-Hao
cadets male -57 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. LIU, Wei-Chen
2. HSIAO, Kai-Sheng
3. CHEN, Shih-Yun
3. QIU, Zheng-Wei
cadets male +65 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. HUANG, Huai-En
2. JI, Ming-Xian
3. CHENG, Bsiang-Hung
3. LIANG, Yen-Ting
cadets female -33 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. LEE, Yi-Chen
2. CHANG, Yu-Hsin
3. PAN, Nai-Fei
3. LIANG, Chia-Yu
cadets female -37 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. LIN, Zhao-Yin
2. WANG, Yu-Ho
3. HSIANG, I-Chen
3. DAI, Yu-Yan
cadets female -41 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. HU, Yu-Ching
2. LIN, Kai-He
3. LIU, Yung-Li
3. KUO, Yu-Yu
cadets female -44 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. NARIMANI, Nasim
2. KAO, Jia-Yu
3. LEE, Yun-Ju
3. DONG, Ting-Yun
cadets female -47 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. CHIANG, Chih-Yun
2. SHEN, Chia-Chen
3. WANG, Ya-Ho
3. HUANG, Ying-Hsuan
cadets female -51 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. CHANG, Rui-En
2. CHANG, Yuan-Chen
3. IE, Nhu Hoa Cam Tuyen
3. LIN, Yu-Hsuan
cadets female -55 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. YAO, Pei-Yu
2. LIN, Yu-Hsin
3. CHEN, Mei-Yu
3. YEH, Pin-Yu
cadets female -59 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. CHU, Man-Lin
2. CHANG, Chiao-Min
3. CHEN, Hui-Chuan
cadets female +59 WTF Presidents Cup - Asian: Taipei 11.11.2018
1. TIAN, Meng-Cih
2. CHUANG, Xun-Yi
3. LIN, Chun-Ying
3. CHIN, I-Chun

You like this page? Show it!