Result of Tournament

Category City and date
senior male -58 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. LIANG, Yushuai
2. CHEN, Xiaoyi
3. HU, Fangtoa
senior male -68 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. KIM, Seok-Bae
2. ZHAO, Shuai
3. BAHRAMI, Sina
senior male -80 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. HWAN, Nam-Goong
2. CHEN, Linglong
3. ZHANG, Kai
senior male +80 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. SUN, Hongyi
2. TIAN, Jian
3. SONG, Zhaoxiang
senior female -49 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. WU, Jingyu
2. KANG, Bo-Ra
3. WENREN, Yuntao
senior female -57 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. ZHOU, Lijun
2. LUO, Zongshi
3. WEI, Xiaojing
senior female -67 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. GUO, Yunfei
2. ZHANG, Mengyu
3. SONG, Jie
senior female +67 Grand Slam - Qualification: Wuxi 26.04.2019
1. ZHENG, Shuyin
3. LI, Chen

You like this page? Show it!