WANG,
Runqian


TaekwondoData Person-ID: 25022E
423.0 Coach Ranking Points

COACH

Top 10 Coaching Results

2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen gold 1. WEI, Luo female -72 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen silver 2. WANG, Ying female -47 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen bronze 3. CHEN, Zhong female +72 senior Headcoach
2002 World Cup, Tokio silver 2. LI, Xiaojian female -55 senior coach
2002 World Cup, Tokio bronze 3. WANG, Ying female -51 senior coach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR WAN, Qinrong female -67 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR ZHANG, Biyu female -63 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR LI, Xiaojian female -55 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR ZHANG, Na female -51 senior Headcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR WANG, Shuo female -59 senior Headcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Championships 1 1 1 5 8
World Cup 1 1 5 7

Participations

2002 World Cup Tokio Japan Japan Show details
2003 World Championships Garmisch-Partenkirchen Germany Germany Show details

All Coaching Results

2002

World Cup, Tokio, Japan Japan coaching points
silver 2. LI, Xiaojian female senior -55 coach 42.00
bronze 3. WANG, Ying female senior -51 coach 29.00
PAR WANG, Daqing female senior +72 coach 10.00
PAR WANG, Shuo female senior -59 coach 10.00
PAR LI, Huang female senior -47 coach 10.00
PAR WAN, Qinrong female senior -67 coach 10.00
PAR WEI, Luo female senior -72 coach 7.00

2003

World Championships, Garmisch-Partenkirchen, Germany Germany coaching points
gold 1. WEI, Luo female senior -72 Headcoach 90.00
silver 2. WANG, Ying female senior -47 Headcoach 75.00
bronze 3. CHEN, Zhong female senior +72 Headcoach 45.00
PAR WAN, Qinrong female senior -67 Headcoach 20.00
PAR ZHANG, Biyu female senior -63 Headcoach 20.00
PAR ZHANG, Na female senior -51 Headcoach 20.00
PAR WANG, Shuo female senior -59 Headcoach 15.00
PAR LI, Xiaojian female senior -55 Headcoach 20.00

You like this page? Show it!