CHU,
Shin-Gyu

Korea
TaekwondoData Person-ID: 27920T
74.3 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1984 Asian Championships, Manila gold 1. HAN, Jae-Ku male 64 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. JEONG, Kook-Hyun male -73 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. KIM, Jong-Seok male -84 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. KIM, Jun-Tae male -52 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. KO, Yong-Chul male +84 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. KWON, Ki-Moon male -56 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. LEE, Joon-Myung male -68 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. PAK, Sam-Sik male -78 senior Assistantcoach
1984 Asian Championships, Manila gold 1. YANG, Myong-San male -60 senior Assistantcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
Continental Tournaments 9 9

Participations

1984 Asian Championships Manila Philippines Philippines Show details

All Coaching Results

1984

Asian Championships, Manila, Philippines Philippines coaching points
gold 1. JEONG, Kook-Hyun male senior -73 Assistantcoach 8.25
gold 1. KWON, Ki-Moon male senior -56 Assistantcoach 8.25
gold 1. KIM, Jong-Seok male senior -84 Assistantcoach 8.25
gold 1. LEE, Joon-Myung male senior -68 Assistantcoach 8.25
gold 1. KIM, Jun-Tae male senior -52 Assistantcoach 8.25
gold 1. PAK, Sam-Sik male senior -78 Assistantcoach 8.25
gold 1. HAN, Jae-Ku male senior 64 Assistantcoach 8.25
gold 1. KO, Yong-Chul male senior +84 Assistantcoach 8.25
gold 1. YANG, Myong-San male senior -60 Assistantcoach 8.25

You like this page? Show it!