CHIN,
Yu-Fang

born on 19.08.1968, Taiwan
TaekwondoData Person-ID: 1287A
183.0 Coach Ranking Points

Taiwan

COACH

Yu-Fang CHIN has results as fighter: View fighter profile

Top 10 Coaching Results

2002 World Cup, Tokio gold 1. WU, Yen-Ni female -51 senior coach
2002 World Cup, Tokio gold 1. CHEN, Shih-Hsin female -47 senior coach
2002 World Cup, Tokio bronze 3. YANG, Wen-Chen female -72 senior coach
2002 World Cup, Tokio PAR HSU, Chien-Hui female -67 senior coach
2002 World Cup, Tokio PAR CHEN, Yu-Hsuan female +72 senior coach
2002 World Cup, Tokio PAR MENG, Mei-Chun female -55 senior coach
2002 World Cup, Tokio PAR CHANG, Shu-Yuan female -63 senior coach
2002 World Cup, Tokio PAR LIN, Chun-Lien female -59 senior coach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Cup 2 1 5 8

Participations

2002 World Cup Tokio Japan Japan Show details

All Coaching Results

2002

World Cup, Tokio, Japan Japan coaching points
gold 1. WU, Yen-Ni female senior -51 coach 55.00
gold 1. CHEN, Shih-Hsin female senior -47 coach 52.00
bronze 3. YANG, Wen-Chen female senior -72 coach 26.00
PAR LIN, Chun-Lien female senior -59 coach 7.00
PAR CHANG, Shu-Yuan female senior -63 coach 10.00
PAR MENG, Mei-Chun female senior -55 coach 10.00
PAR HSU, Chien-Hui female senior -67 coach 13.00
PAR CHEN, Yu-Hsuan female senior +72 coach 10.00

You like this page? Show it!