CHUNG,
Eui-Hwang

Korea
TaekwondoData Person-ID: 28392P
90.0 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1982 World Championships, Guayaquil PAR MARTIS de, Javier male -78 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR GORDILLO, Fernando male -52 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR PADILLA, Joaquin male -52 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR LOS RIOS de, Cesar male -60 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR OSHIRO, Luis male -64 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR CUELLAR, Johny male -68 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR RIFAI, Omar male -73 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR LaMATA de, Felipe male -84 senior Headcoach
1982 World Championships, Guayaquil PAR INFANTAS, Juan male +84 senior Headcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Championships 9 9

Participations

1982 World Championships Guayaquil Ecuador Ecuador Show details

All Coaching Results

1982

World Championships, Guayaquil, Ecuador Ecuador coaching points
PAR GORDILLO, Fernando male senior -52 Headcoach 10.00
PAR CUELLAR, Johny male senior -68 Headcoach 10.00
PAR PADILLA, Joaquin male senior -52 Headcoach 10.00
PAR RIFAI, Omar male senior -73 Headcoach 10.00
PAR LOS RIOS de, Cesar male senior -60 Headcoach 10.00
PAR LaMATA de, Felipe male senior -84 Headcoach 10.00
PAR MARTIS de, Javier male senior -78 Headcoach 10.00
PAR OSHIRO, Luis male senior -64 Headcoach 10.00
PAR INFANTAS, Juan male senior +84 Headcoach 10.00

You like this page? Show it!