Result of Tournament

Category City and date
cadets male -33 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. LADZHEV, Daniel
2. PODOLIAN, Kyrylo
3. LISNIAK, Dmytro
3. STANIC, Novak
cadets male -37 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. TYKHONOV, Bogdan
2. MINDOV, Dmytro
3. MAMATOV, Oleg
3. NAGIT, Ion
cadets male -41 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. KOSKINEN, Oskari
2. KUZNETSOV, Dmytro
3. NIKOLOV, Vladimir
3. PLACHYNTA, Maksym
cadets male -45 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. TOMIC, Marko
2. ZAHAROV, Anton
3. GAVRYLOV, Danylo
3. RITI, Razvan
cadets male -49 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. LUPOLOV, Danila
2. GOROVETSKYY, Oleksiy
3. STANOJLOVIC, Luka
3. RAZMAKHNIN, Mark
cadets male -53 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. MESHCHUK, Dmytro
2. STOYANOV, Oleksandr
3. GUTA, Alexandru
3. CHERTKOV, Andriy
cadets male -57 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. ZHOKOVSKYI, Artem
2. DEMCHUK, Oleksandr
3. CHEREDNYCHENKO, Ivan
3. RADAKOVIC, Mihailo
cadets male +65 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. YERKO, Vladyslav
2. COSTEA, Luca
cadets female -33 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. RIABTSEVA, Daria
2. VASILEVIC, Jovana
3. SUKHORUK, Viktorya
3. MARYNETS, Anastasiia
cadets female -37 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. MUSICKI, Jovana
2. STEFAN, Ana Maria
3. KIRCHEVA, Rumina
3. FAL, Anita
cadets female -41 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. SOBKO, Viktoriya
2. PORCESCU, Loredana
3. BREZICANIN, Jelena
cadets female -44 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. KOUTTOUKI, Panagiota
2. MUSTEATA, Liana
3. BRISKAROVA, Gabriela
3. LAHTI, Emilia
cadets female -47 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. PERISIC, Aleksandra
2. ZLOBINA, Olena
cadets female -51 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. IVANOV, Serena
2. NEDELKOVSKI, Milica
3. SIMON, Andrea
3. CRAVET, Elena
cadets female -55 Moldova Open: Chisinau 18.04.2015
1. MACOVEI, Briana
2. kampflos,

You like this page? Show it!