CHONG,
Shin-Jong

Korea
TaekwondoData Person-ID: 27913H
264.0 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. CHANG, Jong-Tai male -80 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. HA, Suk-Kwang male -53 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. KIM, Jung-Kuk male -63 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. KIM, Yong-Ki male -58 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. MA, Sang-Hyun male +80 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. OH, Il-Nam male -68 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. YOON, Jung-Cheol male -48 senior Headcoach
1978 Asian Championships, Hongkong gold 1. YOO, Yong-Hap male -74 senior Headcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
Continental Tournaments 8 8

Participations

1978 Asian Championships Hongkong China China Show details

All Coaching Results

1978

Asian Championships, Hongkong, China China coaching points
gold 1. HA, Suk-Kwang male senior -53 Headcoach 33.00
gold 1. OH, Il-Nam male senior -68 Headcoach 33.00
gold 1. KIM, Jung-Kuk male senior -63 Headcoach 33.00
gold 1. YOON, Jung-Cheol male senior -48 Headcoach 33.00
gold 1. KIM, Yong-Ki male senior -58 Headcoach 33.00
gold 1. YOO, Yong-Hap male senior -74 Headcoach 33.00
gold 1. CHANG, Jong-Tai male senior -80 Headcoach 33.00
gold 1. MA, Sang-Hyun male senior +80 Headcoach 33.00

You like this page? Show it!