WANG,
Chieh-Jen

Taiwan
TaekwondoData Person-ID: 35564B
310.0 Coach Ranking Points

Taiwan

COACH

Top 10 Coaching Results

2016 World Championships, Burnaby gold 1. LO, Chia-Ling female -52 youth coach
2016 World Championships, Burnaby silver 2. YEH, Yen-Hsin female -59 youth coach
2016 World Championships, Burnaby silver 2. SUNG, Chia-Yin female -49 youth coach
2016 World Championships, Burnaby silver 2. PAN, Yun-Ci female +68 youth coach
2016 World Championships, Burnaby silver 2. CHANG, Cheng-Chun male -45 youth coach
2016 World Championships, Burnaby bronze 3. TAI, Ting-Wei male -48 youth coach
2016 World Championships, Burnaby bronze 3. HUANG, Sheng-Lun male -51 youth coach
2016 World Championships, Burnaby PAR CAI, Nian-En female -68 youth coach
2016 World Championships, Burnaby PAR LIU, Tsung-Lin male -59 youth coach
2016 World Championships, Burnaby PAR CHEN, Jeih-Die female -44 youth coach

Images

Medal count

gold silver bronze PAR
World Championships 1 4 2 13 20

Participations

2016 World Championships Burnaby Canada Canada Show details

All Coaching Results

2016

World Championships, Burnaby, Canada Canada coaching points
gold 1. LO, Chia-Ling female youth -52 coach 47.00
silver 2. CHANG, Cheng-Chun male youth -45 coach 33.00
silver 2. YEH, Yen-Hsin female youth -59 coach 35.00
silver 2. PAN, Yun-Ci female youth +68 coach 33.00
silver 2. SUNG, Chia-Yin female youth -49 coach 33.00
bronze 3. TAI, Ting-Wei male youth -48 coach 23.00
bronze 3. HUANG, Sheng-Lun male youth -51 coach 21.00
PAR LEE, Ying-Yin female youth -63 coach 5.00
PAR CAI, Nian-En female youth -68 coach 9.00
PAR HSU, Hao-Yu male youth -55 coach 7.00
PAR WU, Tzu-Min female youth -42 coach 5.00
PAR JHENG, An-Jhe male youth -68 coach 5.00
PAR CHUANG, Hsin-Hsuan female youth -55 coach 7.00
PAR LIU, Tsung-Lin male youth -59 coach 9.00
PAR JHUANG, Tien-Yu female youth -46 coach 5.00
PAR LEE, Meng-En male youth +78 coach 5.00
PAR SU, Huang-Chia male youth -73 coach 7.00
PAR CHEN, Jeih-Die female youth -44 coach 9.00
PAR XU, Yu-Cheng male youth -63 coach 7.00
PAR CHU, Po-Hsiang male youth -78 coach 5.00

You like this page? Show it!