KIM,
Gu-Hwan

Korea
TaekwondoData Person-ID: 27929E
66.8 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. YOO, Yong-Jin male -72 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. KANG, Nam-Won male -62 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. MIN, Byeong-Seok male -54 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. MOON, Dae-Sung male +84 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. KIM, Dae-Ryoung male -58 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. LEE, Won-Jae male -67 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. OH, Seon-Taek male -78 senior Assistantcoach
2000 Asian Championships, Hongkong gold 1. PARK, Cheon-Deok male -84 senior Assistantcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
Continental Tournaments 8 8

Participations

2000 Asian Championships Hongkong China China Show details

All Coaching Results

2000

Asian Championships, Hongkong, China China coaching points
gold 1. KIM, Dae-Ryoung male senior -58 Assistantcoach 8.25
gold 1. MIN, Byeong-Seok male senior -54 Assistantcoach 8.25
gold 1. LEE, Won-Jae male senior -67 Assistantcoach 8.25
gold 1. MOON, Dae-Sung male senior +84 Assistantcoach 8.25
gold 1. OH, Seon-Taek male senior -78 Assistantcoach 8.25
gold 1. YOO, Yong-Jin male senior -72 Assistantcoach 9.00
gold 1. PARK, Cheon-Deok male senior -84 Assistantcoach 8.25
gold 1. KANG, Nam-Won male senior -62 Assistantcoach 8.25

You like this page? Show it!