Result of Tournament

Category City and date
senior male -54 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. KUMAR, Aman
2. AMAN,
3. KHAN, Abrar
3. FERNANDEZ, Tristan Jet
senior male -58 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. SHETTY, Shivam Sudesh
2. TYAGI, Shivam
3. CHAUDHARI, Niraj Dilip
3. INSAN, Mridul
senior male -63 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. BAKHSHI, Ahmad Ali
2. ZAIN, Hikmatullah
3. ALMABROUK, Hamad Mabrouk
3. SAURAV,
senior male -68 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. LOTFI, Hossein
2. GOHIL, Yashrajsinh
3. NAVEEN,
3. KUMAR MAITHIL, Bhumesh
senior male -74 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. TYAGI, Shivansh
2. KHALIQI, Ahmad Seiar
3. KUMAR BIJARINYA, Anil
3. SINGH, Jarnel
senior male -80 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. HUSSAINI, Ramesh
2. ABDUL RAHIMZAI, Nisar Ahmad
3. SARDAR, Subha
3. NARAYAN, Sagar
senior male -87 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. SHRESTHA, Bhupen
2. HOODA, Akshay
3. SHUKRAN, Mohammad Ashraf
3. SINGH RATHORE, Shyam Pratap
senior male +87 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. QARLUQ, Mustafa
2. INAMDAR, Chaitanya Vijay
3. SHAHI, Abdul Satar Shahi
3. ABHIMANYU,
senior female -46 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. SONIA,
2. BHATI, Radha
3. PARVEEN, Shanaz
3. SINGH, Arti
senior female -49 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. ANISHA,
2. DIXIT, Purva Dattatrey
3. CHAUDHARY, Kalpana
3. KIRJANTH, Priyanka
senior female -53 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. BHILARE, Shivani Lala
2. VERMA, Sanskriti
3. DOHUTIA, Manumati
3. SIINHA, Isha
senior female -57 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. RAMCHIARY, Sabita
2. MEHRA, Himani
3. CK, Hartiha
3. KATRODIYA, Liza
senior female -62 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. RAWAL, Sonam
2. PREM KUMAR, Pooja
3. HYDER, Afreen
3. KONWAR, Joyshree Rani
senior female -67 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. HOCK, Ruth
2. PREMRAJ, Anushiya Priyadarshini
3. VENU, Reshma
3. VYSHNAVI, Moola
senior female -73 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. REGI, Margarette Maria
2. RAVADE, Aishwayra
3. KUMARI, Sharda
3. CHANDA, Joyeeta
senior female +73 India Open: Hyderabad, Telangana 11.06.2019
1. BARUA, Rodali
2. LEKHA SANTOSH KUMAR, Aiswarya
3. GHARAL, Dhanshri
3. ANTIL, Himanshi

You like this page? Show it!