Result of Tournament

Category City and date
senior male -50 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. KWON, Tae-Ho
2. LAMA, Bidham
3. LYONS, Paul
3. RAFIQATAYASI, Firas
senior male -54 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. HA, Tae-Ryun
2. ABA SHARAHD, Jhsan
3. HWANG, Yao-Han
3. VENTOSA, Miguel
senior male -58 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. CHO, Young-Nam
2. CHUANG, Esiao-Yong
3. TERNANDE, Tedhen
3. SALAH, Am
senior male -64 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. CHANG, Myung-Sam
2. TZAN, Shin
3. JABOR, Semir
3. YEONG, Yin Kwang
senior male -70 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. PARK, Bong-Kwon
2. CHEN, Yi-Hsiung
3. JINHO, Jo
3. IBRAHIM, Hussein
senior male -76 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. JEONG, Kook-Hyun
2. WU, Tsung-Che
3. HAJIPOUR, Ali
3. SHIOKO, Hirokatu
senior male -83 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. JEONG, Yong-Suk
2. HABRAOOSF,
3. PHAONTUAN, Joalaerto
3. LEE, Cheng-Chong
senior male +83 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. KIM, Jong-Seop
2. CHONG, Fu Chir
3. SHIEH, Rong-Trong
3. SELAH, Ale On
senior female -43 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. LEE, Hoon-Jin
2. CHIN, Yu-Fang
3. BUTTERWORTH, Bronwyn
3. RHADRA, Sima
senior female -47 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. PAL, Yun-Yiad
2. WONG, Liang Ming
3. SMITH, Cheryl
3. KUMARI RAI, Sita
senior female -51 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. PARK, Sun-Yong
2. TORNG, Ya-Lin
2. HARTNETT, Carmela
3. CHAI, Saew Yuen
senior female -55 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. KIM, So-Young
3. CHEUNG, Ma Ling
3. GLOWSCKI, Panny
senior female -60 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. LEE, Eun-Young
2. CHEN, Jiun-Feng
3. SHRESTHA, Rita
3. COULSEN, Angela
senior female -65 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. KIM, Ji-Sook
2. ONG BEE ENG, Joyce
3. JANG, Huey-Ting
3. THAPA, Mira
senior female -70 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. KIM, Hyun-Hee
2. WONG, Chin-Yu
3. BOON Lau, Lau Choo
3. GURUNG, Laxi
senior female +70 Asian Championships: Kathmandu 23.03.1988
1. JANG, Yoon-Jung
2. LEE, Shaw-Lan
3. TULADHAE, Maije

You like this page? Show it!