JUN,
Shi-Jong

Korea
TaekwondoData Person-ID: 27915M
287.0 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. KIM, Jung-Kuk male -68 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. CHOI, Seong-Yong male -56 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. JUNG, Chan male -84 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. KANG, Yong-Koo male +84 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. LEE, Jin-Woo male -48 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. LEE, Jun-Kul male -60 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. OH, Il-Nam male -73 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan gold 1. YANG, Ki-Mo male -52 senior Headcoach
1980 Asian Championships, Taiwan silver 2. JO, Nam-Jae male -78 senior Headcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
Continental Tournaments 8 1 9

Participations

1980 Asian Championships Taiwan Taiwan Taiwan Show details

All Coaching Results

1980

Asian Championships, Taiwan, Taiwan Taiwan coaching points
gold 1. LEE, Jin-Woo male senior -48 Headcoach 33.00
gold 1. JUNG, Chan male senior -84 Headcoach 33.00
gold 1. LEE, Jun-Kul male senior -60 Headcoach 33.00
gold 1. KANG, Yong-Koo male senior +84 Headcoach 33.00
gold 1. OH, Il-Nam male senior -73 Headcoach 33.00
gold 1. CHOI, Seong-Yong male senior -56 Headcoach 33.00
gold 1. KIM, Jung-Kuk male senior -68 Headcoach 36.00
gold 1. YANG, Ki-Mo male senior -52 Headcoach 33.00
silver 2. JO, Nam-Jae male senior -78 Headcoach 20.00

You like this page? Show it!