KIM,
Yong-In

Korea
TaekwondoData Person-ID: 26178B
319.0 Coach Ranking Points

Korea

COACH

Top 10 Coaching Results

1988 Pre Olympic Games, Seoul gold 1. CHOO, Nan-Yool female -47 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul gold 1. KIM, Hyun-Hee female -70 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul silver 2. KIM, Ji-Sook female -65 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul silver 2. LEE, Hwa-Jin female -43 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul silver 2. JANG, Yoon-Jung female +70 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul bronze 3. KIM, So-Young female -55 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul bronze 3. PARK, Sun-Yong female -51 senior coach
1988 Pre Olympic Games, Seoul PAR LEE, Eun-Young female -60 senior coach

Medal count

gold silver bronze PAR
Pre Olympic Games 2 3 2 1 8

Participations

1988 Pre Olympic Games Seoul Korea Korea Show details

All Coaching Results

1988

Pre Olympic Games, Seoul, Korea Korea coaching points
gold 1. KIM, Hyun-Hee female senior -70 coach 59.00
gold 1. CHOO, Nan-Yool female senior -47 coach 59.00
silver 2. LEE, Hwa-Jin female senior -43 coach 46.00
silver 2. KIM, Ji-Sook female senior -65 coach 46.00
silver 2. JANG, Yoon-Jung female senior +70 coach 43.00
bronze 3. PARK, Sun-Yong female senior -51 coach 28.00
bronze 3. KIM, So-Young female senior -55 coach 28.00
PAR LEE, Eun-Young female senior -60 coach 10.00

You like this page? Show it!