Result of Tournament

Category City and date
youth male -45 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ALSHAMASNEH, Ahmad
2. ALAJMI, Salman
3. MUSRI, Muhannad Abdullah
3. PUTRANTO, Marrasyid
youth male -48 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. UKTAMOV, Azizjon
2. HAMDI, Riad
3. DOYLE, Ryan
3. ASIJA, Kavish Rahul
youth male -51 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. TOKHIROV, Komronbek
2. KUNSUT, Chaiyaporn
3. MALHORTA, Kushal Aman
3. ALAWI, Turki Talal
youth male -55 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. RASHITOV, Ulugbek
2. KABAHA, Haytham
3. SALEH, Maamoon
3. GHLOUM, Abdulla
youth male -59 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. IKRAMOV, Ravshan
2. PLOSHCHADNYI, Vladyslav
3. KIMIYAGAR, Jay Nilesh
3. ENBEH, Mohammad
youth male -63 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. KHAMIDULLAEV, Abdulaziz
2. ALKHIBIRI, Sami Faris
3. LÖVSTRAND, Ludvig
3. TOURAJ, Mehran
youth male -68 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ABDELRAZEQ, Fahid
2. WALEED BARAKAT, Ahmed
3. KOUROSH, Iman
3. AL-ABRI, Salim Ahmed Ali
youth male -73 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ALSOWAIQ, Mohammed
2. MOHAMED, Mahmoud
3. DJURABOEV, Jakhongir
3. HADDAD, Bashar
youth male -78 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. DANISH, Muhammad
2. ALSHAMMARI, Waleed
youth male +78 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ALMABROUK, Ali Mabrouk
2. SAEED, Taimur
3. KARIM ELMEDANI, Omar
3. ALHAJRI, Abdalrahman
youth female -42 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ALKHARABSHEH, Mira
2. AL HARTHY, Al Rayan
youth female -44 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. ASSYLTAS, Bazhan
2. GHALIAEII, Fatima
youth female -46 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. TURSUNOVA, Rakhshona
2. HOLMSTROM, Anna
3. THAHIRAH, Mariam
3. BANIMUALLA, Badreyah
youth female -49 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. NGAMJAMRAT, Bunyanuch
2. OIMATOVA, Munisa
3. TELANG, Kanchi Mandar
3. MESHRI, Kushi Chiragbhai
youth female -52 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. MOUSTAFA, Reem
2. ALKHARABSHEH, Sara
3. MUWAFAQ, Duha
3. ALSQOUR, Batol
youth female -55 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. SOBIRJONOVA, Ozoda
2. ALKHARABSHEH, Hala
3. JADHAV, Sakshi Ravindra
youth female -59 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. GORE, Rutuja
2. AHMED, Sara Adel
3. VATS, Bandhvi
youth female -63 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. SHEHATA, Aya
2. MASTER, Rajvi Raia
3. SHAPOCHKINA, Uliana
3. RAFIQ, Urwah
youth female -68 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
2. kampflos,
3. AHMAD ABAHRANI, Zainab
youth female +68 Fujairah Open: Fujairah 02.02.2019
1. MOUSTAFA, Nour
2. IBRAHIM, Nour

You like this page? Show it!