CHENG,
Chiu-Kung


TaekwondoData Person-ID: 24504Z
82.5 Coach Ranking Points

COACH

Top 10 Coaching Results

2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen gold 1. CHU, Mu-Yen male -58 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen gold 1. HUANG, Chih-Hsiung male -62 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen bronze 3. LIN, Wen-Chang male +84 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR LIAO, Vitaly male -78 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR CHOU, Haw-Wei male -67 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR HU, Po-Kang male -72 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR CHENG, Chiu-Lung male -84 senior Assistantcoach
2003 World Championships, Garmisch-Partenkirchen PAR CHEN, Yu-Chen male -54 senior Assistantcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Championships 2 1 5 8

Participations

2003 World Championships Garmisch-Partenkirchen Germany Germany Show details

All Coaching Results

2003

World Championships, Garmisch-Partenkirchen, Germany Germany coaching points
gold 1. CHU, Mu-Yen male senior -58 Assistantcoach 26.25
gold 1. HUANG, Chih-Hsiung male senior -62 Assistantcoach 25.00
bronze 3. LIN, Wen-Chang male senior +84 Assistantcoach 11.25
PAR CHENG, Chiu-Lung male senior -84 Assistantcoach 2.50
PAR HU, Po-Kang male senior -72 Assistantcoach 5.00
PAR CHEN, Yu-Chen male senior -54 Assistantcoach 2.50
PAR LIAO, Vitaly male senior -78 Assistantcoach 5.00
PAR CHOU, Haw-Wei male senior -67 Assistantcoach 5.00

You like this page? Show it!