LEUNG,
Lee-Shan


TaekwondoData Person-ID: 24773C
187.0 Coach Ranking Points

COACH

Top 10 Coaching Results

1996 World Cup, Rio de Janeiro gold 1. YAO, Ching-Fu male -76 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro silver 2. HUANG, Chih-Hsiung male -58 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro bronze 3. CHANG, Shin-Lung male -70 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro bronze 3. TSAI, Chih-Hung male -54 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro bronze 3. HO, Ming-Hsiung male +83 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro PAR LEE, Hou-Kun male -50 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro PAR HSU, Chi-Hung male -64 senior Headcoach
1996 World Cup, Rio de Janeiro PAR WANG, Chih-Long male -83 senior Headcoach

Medal count

gold silver bronze PAR
World Cup 1 1 3 3 8

Participations

1996 World Cup Rio de Janeiro Brazil Brazil Show details

All Coaching Results

1996

World Cup, Rio de Janeiro, Brazil Brazil coaching points
gold 1. YAO, Ching-Fu male senior -76 Headcoach 52.00
silver 2. HUANG, Chih-Hsiung male senior -58 Headcoach 36.00
bronze 3. CHANG, Shin-Lung male senior -70 Headcoach 26.00
bronze 3. HO, Ming-Hsiung male senior +83 Headcoach 23.00
bronze 3. TSAI, Chih-Hung male senior -54 Headcoach 26.00
PAR WANG, Chih-Long male senior -83 Headcoach 7.00
PAR LEE, Hou-Kun male senior -50 Headcoach 10.00
PAR HSU, Chi-Hung male senior -64 Headcoach 7.00

You like this page? Show it!